4

Voorlopig Ontwerp vaststellen

vanaf 19 december 2023

In september hebben we het Voorlopig Ontwerp (VO) van de stationsomgeving laten zien tijdens bijeenkomsten en via OnsGilzeRijen.nl. Iedereen kon hierop reageren. De reacties hebben we verzameld. We bedanken iedereen die heeft meegedacht en heeft gereageerd op het voorlopig ontwerp. 

In deze nieuwe fase gaan we aan het college van B&W en aan de gemeenteraad vragen om het Voorlopig Ontwerp vast te stellen. Naast de gemeente moeten ook de provincie en het Rijk akkoord gaan met de kosten voor de plannen. Als zij een positief besluit nemen over de plannen en de kosten, kunnen we het VO verder uitwerken. In de volgende fase maken we dan een Definitief Ontwerp van de stationsomgeving (DO). Dit doen we o.a. op basis van de verzamelde reacties. Hieronder kan je het overzicht zien van alle verzamelde reacties op het voorlopig ontwerp. Hierin staat ook wat we met deze reacties gaan doen.

We houden je via deze website en via onze nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

LET OP: ProRail maakt het ontwerp voor het station, de perrons, fietsenstallingen en de spoorwegonderdoorgang. Daarnaast heeft ProRail ook een saneringsplan opgesteld om het geluid van het spoor te verminderen via o.a. geluidsschermen. Over de geluidsschermen lees je meer op de site van ProRail. Vragen m.b.t. het saneringsplan MJPG kunnen gesteld worden via de website prorail.nl/contact of per telefoon op 034-8487450.

Je kunt reageren onder dit bericht. De reacties worden eenmaal per week bekeken. Wil je sneller een antwoord? Of wil je privé reageren? Stuur dan een mail naar de omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw () of naar projectmedewerker Diana Franken ().