3

Voorlopig Ontwerp bespreken

vanaf 14 september 2023

De gemeente heeft een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt voor de nieuwe omgeving rondom het station. In deze fase laten we dit ontwerp zien en verzamelen we reacties hierop.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp van de stationsomgeving

Op 11 september hebben we het Voorlopig Ontwerp (VO) eerst laten zien aan de deelnemers van de werkgroepen. Op 13 september kon iedereen dit voorlopig ontwerp bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis. De tekeningen komen ook op deze pagina. Er is ook een animatie gemaakt.

De komende maand verzamelen we reacties op het Voorlopig Ontwerp (VO). Je kan dus nog op deze plannen reageren. We vragen ook aan het college van B&W en aan de gemeenteraad om het Voorlopig Ontwerp te bekijken en bespreken. Naast de gemeente moeten ook de provincie en het rijk akkoord gaan met de kostenraming. Als zij besluiten dat dit voorlopig ontwerp verder wordt uitgewerkt, maken we een Definitief Ontwerp. Dit doen we op basis van alle verzamelde reacties.

Wil je weten wat er daarna gebeurt? Kijk dan op planning en ontwerpstappen.

LET OP: ProRail maakt het ontwerp voor het station, de spoorwegonderdoorgang en de geluidsschermen. Over de geluidsschermen kan je meedenken. Kijk voor meer informatie op: over de stationsomgeving.

Je kunt reageren onder dit bericht. De reacties worden eenmaal per week bekeken. Wil je sneller een antwoord? Of wil je privé reageren? Stuur dan een mail naar de omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw () of naar projectmedewerker Diana Franken ().