5

Definitief ontwerp maken

vanaf 20 juni 2024

 Het ontwerpteam van de gemeente maakt een definitief ontwerp van de stationsomgeving (DO). Dit doen we op basis van het Voorlopig Ontwerp (VO) en de reacties daarop.

Verder maakt het ontwerpteam samen met bewoners uit de Militaire Wijk, woonstichting Leystromen en Belangenvereniging Grote Spie een ontwerp van twee brandweerdoorsteken. Deze doorsteken komen bij het Kleine Vospad en bij de Saksen Weimarstraat/Atalanta. We maken deze brandweerdoorsteken tegelijk met de aanleg van de openbare ruimte in de Militaire Wijk.

Het definitief ontwerp van de stationsomgeving bespreken we weer met de leden van de werkgroepen en overige bewoners/betrokkenen. We organiseren bijeenkomsten rond oktober 2024. De uitnodiging daarvoor volgt na de zomervakantie.

Het DO van de stationsomgeving moet goed aansluiten op het ontwerp dat ProRail maakt van de langzaam verkeersonderdoorgang met perrons, trappen, liften en fietsenstallingen. ProRail en de gemeente werken hierin nauw samen.

Je kunt reageren onder dit bericht. De reacties worden eenmaal per week bekeken. Wil je sneller een antwoord? Of wil je privé reageren? Stuur dan een mail naar de omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw () of naar projectmedewerker Diana Franken ().