De gemeente wil het gebied rondom het spoor zo ontwikkelen dat het er goed en veilig wonen, werken en reizen is. We willen een veilige oversteek, een aantrekkelijk gebied, veilige perrons en geluidswerende maatregelen. En ook...
Lees meer

BerichtenPraat mee