Dit is een route van 2,3 kilometer. Je kan de route altijd lopen. Op de route staan verschillende paaltjes met QR-codes. Die kan je scannen en dan krijg je een oefening. Je kan ze scannen met je camera of door de app te gebru...
Lees meer
Stappenakker 10
5124RT Molenchot

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven