Dit is een route van 2,3 kilometer. Je kan de route altijd lopen. Op de route staan verschillende paaltjes met QR-codes. Die kan je scannen en dan krijg je een oefening. Je kan ze scannen met je camera of door de app te gebru...
Lees meer
Stappenakker 10
5124RT Molenchot

Agenda