ActueelMeerderheid Nederlanders wil focus op gezonde leefstijl

Bijna 70 procent van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 2000 Nederlanders in opdracht van Zorginstituut Nederland.

De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Slechts 26% is bereid hogere premies en belastingen te betalen om de stijgende zorgkosten te blijven financieren, en dan alleen als daarmee de kwaliteit van zorg voor henzelf gegarandeerd goed blijft.

Bewust maken

Het Zorginstituut is zelf ook begonnen om iedere Nederlander ervan bewust te maken dat verandering in de zorg nodig is en dat dit duidelijke keuzes en acties vraagt van de hele samenleving. Dus we staan daar als ABG-gemeenten absoluut niet alleen in. 

Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. Veranderingen zijn keihard nodig om iedereen straks nog toegang tot goede zorg te kunnen geven.

Meebetalen

In het onderzoek van het Zorginstituut is ook gevraagd welke oplossingen de ondervraagden zien. Zeker 60 procent is van mening dat er veel meer focus moet liggen op het voorkomen van ziektes in plaats van het behandelen ervan. Ruim 80% van de Nederlanders vindt dat het maken van gezonde keuzes makkelijker moet worden, bijvoorbeeld door het verlagen van de BTW op groenten en fruit en het weren van snoep- en frisdrankautomaten uit scholen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl onder druk staat. Liefst 4 op de 10 Nederlanders vindt dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten gaan betalen. Mensen met een ongezonde leefstijl moeten actief hierop worden aangesproken door hun huisarts. Dat zegt 64 procent. Een minderheid van 19% gaat nog een stap verder en vindt dat zijzelf voorrang moeten krijgen in de zorg op mensen met een ongezonde leefstijl.